Introducció a la Programació Orientada a Objectes amb PYTHON!!

Python és una forma amena d'introduir-te en el llenguatge de programació amb codi.

Dissenyat especialment amb aquest propòsit, s'està convertint en un dels llenguatges de programació de moda entre el joves programadors.

Aprèn a programar un llibreria gràfica amb Python.

Introuducció aTkinter i disseny de programes amb Tkinter.